in Interviews

Interview in de nieuwsbrief van SkillsTown: Directeur Filios Scholengroep vertelt.

Verplicht leren is een actueel onderwerp waarmee veel bedrijven te maken hebben. Onder andere in de onderwijs sector is verplicht leren een thema dat steeds terug komt. Leerkrachten moeten up to date blijven en om dat te bewerkstelligen is scholing nodig. In de onderwijssector wordt dit veelal gedaan met behulp van verplichte scholing, maar hoe zorg je ervoor dat leren leuk blijft, ook al is het verplicht? We spraken met Archel Kerkhof, Directeur bij Filios Scholengroep, over zijn visie op verplicht leren en de manier waarop zij hun medewerkers motiveren om te blijven leren.

De autonome leerkracht
Eén van de projecten waar de directeuren van Filios Scholengroep vorm aan hebben gegeven, is het bovenschools ontwikkelingsplan. Hierin wordt aandacht besteed aan het kennen en kunnen van een leerkracht. De focus ligt daarbij op het worden van een autonome leerkracht. Een autonome leerkracht is iemand die zelf in staat is om zijn functie uit te oefenen zonder daarbij aangestuurd te worden van buitenaf. Iemand die zijn verantwoordelijkheden kent en weet hoe hij in bepaalde situaties moet handelen. Om autonoom te worden en te blijven is leren essentieel. Archel vertelt:

Wij streven naar de autonome leerkracht. Dat betekent wel dat er continu scholing plaats moet vinden. We proberen er dan ook voor te zorgen dat leerkrachten toegang hebben tot zoveel mogelijk kennis over de leerlijnen. Dit doen we onder andere met behulp van de online academie van SkillsTown.

Lees het hele interview hier.

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter