In het boek ‘Fouten maken moet’ (2014), breekt Remko van der Drift een lans om een klimaat te creëren waarin medewerkers fouten als leermomenten (kunnen) zien. In zo’n werkomgeving hebben medewerkers niet de angst om afgerekend te worden. Zij prijzen zich gelukkig met een (coachende) leidinggevende die blij is als zij zeggen iets niet te weten en/of te kunnen en daardoor iets niet goed hebben gedaan. En daar is een leerklimaat met LEF voor nodig en LEF staat voor:

Laat de ander schitteren
Anderen de mogelijkheid geven te falen en zich te ontwikkelen door hun leerproces in de spotlights te zetten. Ruimte voor de medewerker, fouten maken mag.

En in plaats van maar
Accepteren en benutten van situaties die fout gaan. ‘Ja’ zeggen tegen wat er gebeurt én dit zien als een mogelijkheid om nieuwe dingen uit te proberen. Het mag dus mis gaan…

Faalplezier
De medewerker de mogelijkheid gunnen om met plezier nieuwe dingen uit te proberen en daarvan te leren. Fouten maken mag.

Het dagelijks geven van feedback is een krachtige en prachtige ontwikkelinterventie. Echter, niet iedereen is hier even bedreven in. Zo speelt menig leidinggevende de man in plaats van bal en is hun terugkoppeling doorspekt met verwijten. Verder ziet niet iedere medewerker de ontvangen feedback als gratis advies en vatten het op als een persoonlijke aanval. Waarom niet het gewenste en positieve gedrag meer centraal stellen? In de volgende blog meer over feedforward. Eerst maar eens een klimaat creëren waarin LEF wordt getoond.

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter