Leren van fouten is en blijft heel waardevol. Maar gemaakte fouten kunnen niet hersteld worden. Ook weet de medewerker vaak waar het fout is gegaan en hoeft hij het daarom niet nog eens te horen. Waarom dan niet de focus op de toekomst richten? De toekomst is te veranderen, het verleden niet. Feedforward is feedback maar dan in z’n vooruit. Het is toekomstgericht, positief en legt de focus op hoe iemand zijn gedrag in de toekomst kan veranderen.

Door te benadrukken wat medewerkers wel kunnen en wat goed is gegaan, ontstaat er bij hen ontwikkelzin en -kracht. Daarom is bij feedforward de kans op een gewenste gedragsverandering groter omdat:

  • de toekomst kun je veranderen
  • het is positief bedoeld
  • het legt de focus op gewenst gedrag
  • het focus-t op sterke kanten
  • het gaat uit van een positief leerklimaat

Geef gedragscomplimenten
Je kunt een compliment aan de persoon (‘je bent een slimme meid’) geven, maar omdat deze weinig specifiek is, kan deze persoon er niet zo veel mee. Anders is dat met een prestatiescompliment (‘dat heb je snel gedaan!’) en een gedragscompliment (‘je vroeg om hulp’). Een experiment met kinderen die een puzzel moesten maken, leerde dat kinderen die een prestatiecompliment (hoeveel stukjes heb jij gedaan, hoe lang deed je er erover) kregen in het vervolg onderzoek (de tweede ronde) een makkelijk te maken puzzel kozen. Zij dachten; ik kan puzzelen, dat heb ik net gehoord, dan moet ik dat nu weer waarmaken.

Kinderen die in de eerste ronde complimenten kregen over hun gedrag, het proces, kozen in een volgende ronde een meer moeilijke puzzel. In de eerste (onderzoeks)ronde keek hun begeleider niet op zijn horloge maar naar het gedrag van de kinderen. Hij zei zaken als: ‘je begint bij de hoekjes, mooi, zo ontstaat er een systeem’ Of  ‘wat goed dat jij om hulp vroeg’. Omdat deze kinderen iets geleerd hadden over hoe zij puzzelden kozen zij voor een moeilijke vervolgopdracht (puzzel). Zij dachten: ‘kom maar op, er is geen puzzel die ik niet aan kan, ik begin gewoon bij de hoekjes’. Zij hebben geleerd hoe te puzzelen en over gedrag wat ze vaker moeten vertonen waardoor zij dat gedrag vaker zullen inzetten.

“Dus volle kracht vooruit met feedforward en benoem een gedragscompliment.”

Recente berichten

Laat een reactie achter