Een opleiding combineren met werk en privé is voor veel professionals een grote uitdaging. Gebrek aan tijd is dan ook de meest genoemde reden om een opleiding of training nog even uit te stellen. Toch willen de meeste professionals wel degelijk investeren in persoonlijke groei en ontwikkeling. Met flexibele lestijden, online leren en ‘stapelbare’ opleidingen wordt het makkelijker de juiste balans te vinden tussen werken en leren.

In recent onderzoek van NIDAP en Springest zegt maar liefst 51 procent van de 3.000 ondervraagde werknemers dat hij zich het afgelopen jaar voor een opleiding of training heeft ingeschreven. 22 procent is van plan dit te gaan doen. Maar er is ook een groep (21%) die besluit nog even van een opleiding af te zien, want waar haal je de tijd vandaan?

Te weinig tijd
Werkdruk is de meest genoemde reden om (nog) geen opleiding of cursus naast het werk te volgen. Bijna een derde geeft aan hiervoor te weinig tijd te hebben. Een vergelijkbare, maar iets kleinere groep (28%) geeft aan geen tijd te hebben vanwege zijn of haar privésituatie. 16 procent is van mening dat er te veel vrije tijd voor opgeofferd moet worden. De ondervraagde professionals noemen echter ook verschillende oplossingen om een cursus of opleiding wel met werk en privé te kunnen combineren.

Leren op je eigen moment
Om werk en privé te kunnen combineren met leren, wordt doordeweeks of ‘s avonds klassikale lessen volgen het meest als oplossing genoemd. 48 procent van de professionals vindt dit een goede oplossing, tegenover 21 procent die juist in het weekend lessen wil volgen. 42 procent vindt het ‘stapelbaar’ aanbieden van de opleiding een goede oplossing. Hierbij worden er steeds korte modules aangeboden die los van elkaar kunnen worden gevolgd. Dit maakt de tijdsinvestering beter te spreiden.

Flexibel en online
Aangezien niet elke werkgever de mogelijkheid biedt om te leren tijdens werktijd, worden flexibel te volgen cursussen ook vaak als goede oplossing aangedragen. Zo geeft 36 procent aan klassikale lessen ook online te willen kunnen volgen. Dit kan veel reistijd schelen. Ook achteraf de bijeenkomsten online kunnen bekijken, wordt door 31 procent als een goede oplossing beschouwd. Flexibele lestijden worden ook gewaardeerd. Bij e-learning is dit vaak al het geval, maar ook een flexibel aanbod van klassikale lessen kan hier onder worden geschaard. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om elke week op een ander moment de les te volgen, in plaats van standaard elke woensdag- of donderdagavond.

Groeiend aanbod korte trainingen en e-learning
Opleiders zien dat de behoefte van cursisten om flexibel te kunnen leren toeneemt en spelen daar op verschillende manieren op in. Zo groeit het aantal online mogelijkheden, zoals volledige e-learning trainingen, maar ook het blended learning aanbod, waarbij online en klassikale lesvormen worden gecombineerd. Ook het aantal korte leermogelijkheden en ‘learning snacks’ nemen toe.

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter