Om als organisatie ook in de toekomst, zeg 2020, toegevoegde waarde te blijven leveren en concurrerend te blijven, is het van belang dat in organisatieontwikkeling en werving en selectie rekening wordt gehouden met de vaardigheden van medewerkers die dan relevant zijn. Deze zogenaamde ‘Future Work Skills’ zijn aanzienlijk anders dan de  eisen die organisaties tot nu toe aan hun medewerkers stelden.

Er vindt een opvallende verschuiving plaats in het soort vaardigheden dat straks benodigd is, mede ingegeven door de snelle en complexe ontwikkelingen in de omgeving van organisaties.

In ‘Future Work Skills 2020’ heeft het Amerikaanse Institute for the Future (IFTF) in samenwerking met het eveneens Amerikaanse University of Phoenix Research Institute 10 vaardigheden beschreven, die zij significant relevant acht voor medewerkers in 2020:

  1. Het vermogen om kritisch te denken, en grote hoeveelheden informatie zinvol te analyseren;
  2. Het vermogen van sociale intelligentie;
  3. Het vermogen van innovatief, d.w.z. vernieuwend denken;
  4. Affiniteit met samenwerking tussen verschillende culturen op de werkvloer;
  5. Gebruikmaken van IT mogelijkheden bij het interpreteren van grote hoeveelheden complexe data;
  6. Gebruikmaken van nieuwe media;
  7. Vanuit multidisciplinaire benadering denken en (samen) werken;
  8. Gebruik maken van technologische mogelijkheden om dingen om zich heen naar de hand te zetten (denken als een ontwerper);
  9. Omgaan met grote hoeveelheden data in het algemeen, en hieraan verwante “prikkels” (meta- cognitie genoemd);
  10. Virtueel samenwerken, d.w.z. tijd- en plaats onafhankelijk.

Opvallend genoeg gaat het bij deze vaardigheden niet meer om specifieke kennis of ervaring, maar om vaardigheden die te maken hebben met ontwikkelpotentieel. Denk hierbij aan talent, intelligentie, persoonlijkheid en houding. Het IFTF gaat er vanuit dat bij voldoende ontwikkelpotentieel mensen snel nieuwe dingen leren en dat men zonder problemen kan acteren in snel wisselende projecten en omgevingen.

Kennis wordt minder grijpbaar en houdbaar én veroudert veel sneller dan voorheen. Bovendien komt het dus niet meer alleen aan op het opdoen van deze kennis, maar op het vermogen om snel, liefst sneller dan de concurrent, nieuwe kennis eigen te maken en toe te passen.

Het gaat dus naast specifieke up to date kennis vooral om aanpassings- en leervermogen. Als we dit doortrekken naar de trends waarin huidige organisaties zich bevinden, wordt helder dat de ontwikkelingsfocus van huidige medewerkers moet liggen op deze genoemde “Future Work Skills”. Het vertalen van deze benodigde ontwikkeling naar een leeromgeving van organisaties wordt derhalve steeds belangrijker. En daarnaast is het van groot belang om nieuwe medewerkers aan te trekken die over de genoemde skills beschikken. De nieuwe generatie “millenials” lijkt al in grote mate over deze “Future Work Skills” te beschikken, maar zal zich de specifieke kennis en ervaring nog eigen moeten maken, mogelijk met behulp van de ervaren medewerkers in de organisatie.

Organisaties zullen in de toekomst dus meer gericht moeten zijn op benutten en stimuleren van ontwikkelpotentieel van medewerkers, en – in geval van werving nieuwe medewerkers – selecteren op aanpassings- en leervermogen. Verder zullen zij de samenwerking tussen oude en nieuwe generaties en benutten van de onderlinge verschillen moeten faciliteren. Millenials zullen bijvoorbeeld ook meer eigen regelvrijheid en inspraak vragen. Werving van millenials zal ook meer gericht moeten zijn op de relevante maatschappelijke waarde van de organisatie.

Het betekent dat organisaties meer nog dan voorheen moeten streven naar aansturing op de kernwaarden van de organisatie en de verbinding leggen naar motivatie en drijfveren van medewerkers, zowel in het dagelijkse proces op de werkvloer, als bij het werving en selectieproces van nieuwe medewerkers.

Dit artikel is een samenvatting en bewerking van een eerder drieluik artikel Organisatie 2020 van Petra Otten. Volledig artikel vind je hier.

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter