Leerrendement is ‘in’. Steeds meer organisaties vragen zich (gelukkig) af wat een leerinterventie of een ontwikkeltraject oplevert. Is de leerinterventie zijn investering waard? Levert het ontwikkeltraject een positieve bijdrage aan de organisatie?

Zien we het gewenste effect terug op de werkvloer?

Leerrendement: enkele cijfers
In internationaal, wetenschappelijk onderzoek ontdekken we 2 belangrijke cijfers ten aanzien van leerrendement.
1. Uit onderzoek van Mooney en Brinkerhoff is gebleken dat slechts 15% van alle deelnemers aan een training ook daadwerkelijk doet wat hij of zij heeft geleerd. 15% van alle deelnemers doet helemaal niets met wat er in de training is aangeboden. De overige 70% brengt het geleerde tijdelijk of een beetje in de praktijk.

2. En dan is daar Ebbinghaus met zijn ‘Forgetting Curve’. Deze curve toont hoe informatie uit het geheugen verdwijnt als er geen pogingen worden gedaan om de informatie vast te houden. De snelheid van het vergeten hangt af van een aantal factoren zoals de moeilijkheidsgraad van het geleerde materiaal, hoe betekenisvol de informatie is en hoe het materiaal is aangeboden. Ook hangt het af van fysiologische factoren zoals stress en slaap. De meest gebruikte variant van de curve laat zien dat 50% van de informatie al na een uur uit het geheugen is verdwenen.

Leerrendement – definitie en niveaus
Veel van onze opdrachtgevers worstelen met vragen over leerrendement. Eerst maar eens een definitie , zodat we een gezamenlijk uitgangspunt hebben:
‘Leerrendement is het resultaat of het effect dat het leerproces heeft opgeleverd’.
Je kunt leerrendement beoordelen op verschillende niveaus

1. De tevredenheid van de medewerker met betrekking tot de leerinterventies die hij/zij heeft gehad
2. De kennis en vaardigheden die de medewerker heeft verkregen door het leerproces
3. Het (nieuwe) gedrag dat de medewerker vertoont als gevolg van het leerproces
4. Het concrete resultaat dat het ontwikkeltraject heeft opgeleverd? Denk daarbij aan bijvoorbeeld: een hogere omzet, grotere klanttevredenheid, minder incidenten, etc..

Welk niveau van leerrendement is voor jou en je organisatie het meest van belang? Wat wil je bereiken met het leerproces? Wanneer ben je tevreden met het ontwikkeltraject?

Werken aan maximaal leerrendement – 6 stappen
De bovenstaande cijfers laten zien dat leerrendement maar voor een klein deel ‘vanzelf’ ontstaat. Het vraagt over het algemeen bewuste actie en betrokkenheid om leerrendement te laten ontstaan. De volgende 6 stappen helpen je om tot maximaal leerrendement te komen.

1. Bepaal bij elk trainingstraject of elke ontwikkelstrategie altijd eerst welk rendement je wilt zien. Welk resultaat moet de leerinterventie of de ontwikkelstrategie opleveren? Als je weet waar je naar toe werkt kun je keuzes maken en prioriteiten stellen.

2. Betrek ook de medewerkers en leidinggevenden bij het ontwerpen van het ontwikkeltraject. Leerrendement kan namelijk alleen ontstaan als alle betrokken partijen gemotiveerd zijn om de ontwikkelstrategie tot een succes te maken.

3. Wees duidelijk over de rollen en verantwoordelijkheden van leidinggevende, medewerker en trainer binnen het ontwikkeltraject. Zij zijn alle drie cruciaal in het behalen van leerrendement.

4. Ontwerp de interventies zoveel mogelijk op een ‘blended’ manier. Biedt de informatie en ondersteuning op verschillende manieren en op verschillende momenten aan. Maak daarbij een goede mix van klassikaal (gezamenlijk) leren, online leren en leren op de werkplek.

5. Ontwikkel samen met trainer en leidinggevende een strategie om kennis, vaardigheden en gedrag te borgen. Denk daarbij aan de kernwoorden: aanmoedigen, belonen, monitoren en versterken.

6. Houd een vinger aan de pols gedurende het ontwikkeltraject. Evalueer op verschillende momenten en verschillende manieren zodat tijdig kan worden bijgestuurd als het leerrendement niet naar verwachting is.

Wil je meer weten over het meten of het versterken van leerrendement? Kijk dan eens bij eerdere blogs van Bureau Bijl zoals Begin bij het einde!

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter