In de blog Hoe overleef ik als manager? schreef ik dat het (bijna) gedaan is met leidinggevenden. Verdwijnt met deze professional ook het oude vertrouwde beoordelingsgesprek? Het lijkt er warempel op!

In zijn boek ‘Get Rid of the Performance Review’ schetst Samuel A. Culbert een beeld van destructieve en frauduleuze beoordelingsgesprekken. Hij stelt dat deze gesprekken als veroordelingsgesprekken worden ervaren waarin medewerkers te horen krijgen wat er allemaal fout is gegaan. Dat de beoordelingen op deze manier toch gehandhaafd blijven, komt volgens hem vooral omdat leidinggevenden de machtsverhoudingen in stand willen houden. In het artikel Schaf het beoordelingsgesprek af in de Volkskrant van 29 september onderschrijven Marianne van Woerkom en Charissa Freese van de Tilburg University de opvatting van Culbert. Wel komen zij in dit artikel met ideeën die er toe leiden dat het beoordelingsgesprek die status krijgt die het verdiend. Zij denken hierbij aan de focus op de sterke kanten van de medewerker en deze aanvliegroute kan ik alleen maar onderschrijven.

Het is mijn overtuiging (en inmiddels ervaring) dat met het voeren van beoordelingsgesprekken veel te winnen is:

• door een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers bij het formuleren van doelstellingen
• als in beoordelingsgesprekken de focus op talenten komt te liggen
• als er on the job continu gecommuniceerd wordt over de (voortgang in de) prestaties en de persoonlijke- en professionele ontwikkeling

Medewerkers die hun passie/talenten echt kwijt kunnen in hun werk hoeven niet aangestuurd te worden. Zij kunnen zich zelf, beter dan wie dan ook, managen. Hun motivatie-vuurtje vlamt van binnen en komt niet van buiten.
Stephen Covey

Een aanvliegroute dus waarbij medewerkers meer in de lead zijn en waarin het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling. Doordat medewerkers, samen met hun collega’s, een grotere‘say’ hebben wie welke afdelingsdoelstellingen voor hun rekening nemen, stijgt hun betrokkenheid en eigenaarschap. En bij deze keuze spelen hun sterke kanten (zie blog Focus op sterke kanten) een belangrijke rol. Beoordelen wordt voor leidinggevenden en medewerkers weer leuk en draagt bij aan de groei en bloei van medewerker en organisatie. Misschien moeten we de naam veranderen in Groei-gesprekken.

Meer over HNB in het artikel Het Nieuwe Beoordelen: focus op talenten, PW/De Gids, juli 2016

Als je een e-mail stuurt naar info@vandenbergtraining.nl ontvang je het webinar Over Het Nieuwe Beoordelen.

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter