Als het gaat over leren en veranderen, wordt nog vaak gestart bij zwakke punten. Dat begint al op school waar leerlingen bijles krijgen voor een vak waar zij een onvoldoende voor staan. Later als medewerker resulteert een B score in het beoordelingsgesprek (‘behoeft verbetering’) in een coachingstraject. Bij deze zogeheten deficiëntie-benadering is het idee dat de kloof tussen de aanwezige en de vereiste competenties te dichten. Deze insteek is natuurlijk niet fout. Iemand die met een blindedarmontsteking in de operatiekamer ligt, hoopt dat de chirurg van dienst ervaren is in het verwijderen van een ontstoken blindedarm’.

Betere prestaties
Maar uit diverse onderzoeken komt naar voren dat de productiviteit van iemand hoger wordt wanneer je focust op sterke punten. Sterke punten zijn natuurlijke patronen in denken en doen en bij toepassing er van geven ze energie en leiden ze tot goede prestaties. Bij de sterke punten-benadering ligt bij ontwikkeling de focus op het optimaliseren van talenten en niet zo zeer op het verbeteren van de zwakke kanten van medewerkers. De insteek is om bij medewerkers talenten te ontdekken, te waarderen en om deze met bijvoorbeeld training, coaching en of begeleiding op de werkplek verder te ontwikkelen tot echte sterktes. Bij deze benadering voelen medewerkers zich meer gezien en omdat hun taken op hun talenten worden afgestemd worden deze optimaal benut.

Het octogram
Hoe nu talenten te identificeren? De octogrammeting is een praktische en wetenschappelijk gefundeerde meting en geeft inzicht in persoonlijke gedrag- en werkstijlen (soft skills). Met het in kaart brengen van werkstijlen kan worden gekeken wat voor werkzaamheden het beste bij iemand passen en kan een goede start worden gemaakt met de verdere ontwikkeling van de sterke punten van individuen. Klik hier voor een filmpje over de octogrammeting.

De sterke punten benadering en HNB
Een van de aanvliegroutes van Het Nieuwe Beoordelen is focus op talenten. Het is nu aan de medewerkers en leidinggevenden om een echt gesprek te voeren over prestaties en ontwikkeling, onder welke naam dan ook. Want waar het bottom line om gaat is dat medewerkers met plezier presteren en zich ontwikkelen én dat de schoorsteen van de organisatie blijft roken, nu en in de toekomst. En dan is voortbouwen op sterke punten een beter startpunt dan het repareren van zwakke punten.

Als medewerkers ruimte krijgen om de invulling van hun functie meer af te stemmen op hun unieke kwaliteiten, dan krijgen zij meer zelfvertrouwen, zijn zij meer betrokken, presteren zij beter en zullen minder vaak verzuimen. Daarom breek ik al jaren een lans om medewerkers in hun kracht te zetten. Zowel organisaties als medewerkers worden er beter van. Het is echt de hoogte tijd om te focussen op de sterke punten!

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter