Wat willen professionals in Nederland leren? En op welke manier? Springest onderzoekt het jaarlijks in samenwerking met Nidap door duizenden professionals te vragen naar hun wensen en behoeften op het gebied van opleiding & ontwikkeling. In 2016 onveranderd op nummer 1: Leiderschap & Coachen. Hier vind je de top 16 trainingsonderwerpen voor 2016.

Net als voorgaande jaren namen meer dan 3.000 professionals deel aan de nationale opleidingsmonitor 2015-2016. Het onderzoek werd uitgevoerd door marktonderzoeksbureau NIDAP in samenwerking met Springest, de site waar je alles vindt om te leren. 48 procent van de ondervraagden had zich op het moment van de survey al ingeschreven voor een training. 21 procent was van plan dit te gaan doen.

Belangstelling korte trainingen naast het werk neemt toe

Korte trainingen en cursussen naast het werk worden binnen het totale opleidingsaanbod steeds aantrekkelijk bevonden. In 2014 gaf 33 procent van de steekproef aan zich op een kort traject te oriënteren. Dit jaar zocht 44 procent een training met een opleidingsduur van 1 a 2 dagen tot maximaal 6 maanden. Over de hele linie geldt dan ook dat professionals aangeven nu liever via een kort en intensief traject te leren, dan via een gespreid, minder intensief traject (60% versus 40% van de 3.257 ondervraagden).

Maar liefst 41 procent zou ook vaker dan eens per jaar een opleiding of training willen volgen. 33 procent overweegt dit te doen.

Leiderschap & coachen blijft populair

Net als vorig jaar willen professionals die op zoek zijn naar een korte training naast hun werk, het vaakst hun skills op het gebied van Leiderschap & Coachen verbeteren. Eveneens opnieuw in de top 3 te vinden, is Persoonlijke Effectiviteit als trainingsonderwerp. Dit onderwerp is dit jaar echter gezakt van de tweede naar de derde plaats en heeft plaats moeten maken voor Zorg & Welzijn als nieuwe binnenkomer in de top 3 op nummer 2.

Belangstelling financiële trainingen neemt af, populariteit ICT-trainingen gestegen

In 2014 waren relatief meer professionals op zoek naar een korte training op het gebied van Informatie- & Projectmanagement dan nu (8% versus 5%). Ook was er vorig jaar relatief meer belangstelling voor het trainingsonderwerp Financieel. Dit jaar zijn met name de ICT-trainingen, zowel voor professionals als eindgebruikers, gestegen in de ranking.

Top 16 trainingsonderwerpen in 2016:

 1. Leiderschap & coachen (1)*
 2. Zorg & welzijn (↑ van nr. 4)
 3. Persoonlijke effectiviteit (↓ van nr. 2)
 4. Communicatie (↑ van nr. 5)
 5. Techniek & bouw (↑ van nr. 8)
 6. Informatie- & projectmanagement (↓ van nr. 3)
 7. ICT voor professionals (↑ van nr. 9)
 8. Personeel & organisatie (↓ van nr. 7)
 9. Arbo, veiligheid & security (↑ van nr. 11)
 10. Marketing & PR (10)
 11. Talencursussen (↑ van nr. 12)
 12. Product- & kwaliteitsmanagement (↑ van nr. 13)
 13. ICT voor eindgebruikers (↑ van nr. 15)
 14. Financieel (↓ van nr. 6)
 15. Algemeen management (↑ van nr. 16)
 16. Inkoop & logistiek (-)

* tussen haakjes: de ranking voor 2015

Langere opleidingstrajecten vooral populair binnen de zorg

Het lijkt erop dat er binnen de zorg een onveranderlijk grote behoefte bestaat aan continue opleiding en ontwikkeling. Bij MBO- en HBO-opleidingstrajecten staat dit onderwerp onveranderd op nummer 1. Financiële en administratieve opleidingen staan in de categorie MBO-opleidingen op 2. Het onderwerp Veiligheid & Security heeft dit jaar plaatsgemaakt voor Techniek op 3. Bij de HBO-opleidingen staat Bedrijfskunde/Management op 2 in de populariteitsranking en Financieel op 3. Vorig jaar stond het onderwerp HRM hier nog op een gedeelde derde plek, maar deze staat nu met een klein verschil op nummer 4. De top 3 HBO+-opleidingsonderwerpen is gelijk gebleven: Management op 1, Zorg op 2 en Onderwijs op 3.

Leervorm vaak doorslaggevend voor keuze

De mogelijkheid losse modules te kunnen volgen (modulaire opleidingen) is in veel gevallen doorslaggevend om al dan niet voor een bepaalde opleiding te kiezen.

40 procent van de professionals geeft aan een modulair te volgen opleiding te hebben gekozen. In 57 procent van de gevallen was deze optie doorslaggevend voor hun keuze. 68 procent van de totale steekproef gaf bovendien aan dat de leervorm, zoals klassikaal, online of een combinatie van beide, bepalend is voor de uiteindelijke keuze voor een aanbieder

Meer resultaten van dit onderzoek bekijken? Vraag hier de gratis opleidingsmonitor 2015-2016 aan.

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter