De afgelopen jaren heb ik in veel organisaties mogen rondkijken en mijn ondersteuning mogen geven op het gebied van leren en ontwikkelen. De behoefte aan ontwikkelen, aan blijven leren, is in elke organisatie aanwezig. De manier waarop deze behoefte wordt ingevuld is niet altijd even adequaat.

Als je in de organisatie het leren en ontwikkelen wilt professionaliseren zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten. In dit artikel neem ik je mee op het grillige pad van organisatieontwikkeling en laat ik je zien waar de belangrijkste valkuilen liggen.

 1. Niet precies weten waar je heen wilt;
 2. Competenties verwarren met doelstellingen;
 3. Geen prioriteiten durven stellen;
 4. Haast hebben (maar geen tijd vrijmaken);
 5. Geen geld vrijmaken;
 6. Niet precies weten waar je heen wilt.
 1. Met stip op 1.

Als je een aanpak wilt maken voor ontwikkeling is het noodzakelijk om te weten wat de doelstellingen van de organisatie zijn, op korte en middellange termijn. Mijn ervaring is dat de meeste managers wel een globale richting aangeven: ‘we willen groeien in omzet’ of ‘we willen meer klanttevredenheid’. Maar om echt succesvol te zijn moet je de doelstellingen zo concreet mogelijk formuleren. Stel je zelf de vragen: ‘Wat wil ik exact bereiken?’ of

Waar wil ik precies staan over 2 jaar?

 1. Competenties verwarren met doelstellingen

Organisaties die hebben nagedacht over hun missie en visie kunnen vaak goed aangeven wat de kernwaarden of kerncompetenties van de organisatie zijn. Dit zijn bijvoorbeeld Klantgerichtheid of Flexibiliteit. Hier ontstaat de valkuil. Want, hoe mooi en belangrijk een organisatiecompetentie ook is, het geeft alleen richting aan het ‘hoe’, maar is geen doel op zich. Om het doel achter de competentie te bepalen stel je jezelf de vraag:

Wat moet deze competentie concreet opleveren?’ of ‘Waar draagt deze competentie toe bij?

 1. Geen prioriteiten durven stellen

Als je ontwikkelen in de organisatie gaat professionaliseren vraagt dat om inzicht in het grotere plaatje en om het stellen van prioriteiten. Het is verleidelijk om in een ontwikkelplan veel verschillende ontwikkelactiviteiten op te nemen. Echter, leren kost tijd, energie en aandacht. Er moeten dan ook keuzes worden gemaakt. Als je alles tegelijk wilt ontwikkelen is de kans groot dat je niets goed ontwikkelt.

Stel jezelf de vragen: ‘Wat is er in de organisatie nú het meest nodig?’ ‘Bij welke vaardigheden is het team nu het meest gebaat?’

Welke ontwikkelactiviteiten leggen een goede basis of dragen het meest bij aan het behalen van de doelstellingen op korte termijn?

 1. Haast hebben (maar geen tijd vrij maken)

Als er serieus moet worden ontwikkeld vraagt dat tijd. Leertijd. Het ‘inslijpen’ van nieuwe vaardigheden kost tussen de 3 en 12 maanden! Dit vraagt geduld. Van manager en collega’s. Verwacht niet dat een medewerker direct na de training consequent het nieuwe, gewenste gedrag vertoont. Calculeer in dat het een proces is, van vallen en opstaan. Een proces dat begeleiding en tijd nodig heeft. Haast hebben past niet bij ontwikkelen.

 1. Geen geld vrijmaken

In de valkuil 3 beschreef ik het belang van prioriteiten stellen. Dat heeft niet alleen betrekking op inhoud maar ook op geld. Je kunt geld tenslotte maar één keer besteden. Het is mijn ervaring dat het zeer de moeite waard is om budget vrij te maken: niet alleen voor ontwikkelactiviteiten, maar ook voor het ontwerpen van een goede ontwikkelstrategie. Een goede strategie zorgt voor zowel een kostenbesparing als meer leerrendement. De investering in een goede strategie is zijn geld meer dan waard.

Kortom: wil je in de eigen organisatie stappen maken op het gebied van leren en ontwikkelen? Vermijd dat deze valkuilen! Onder dit artikel is ruimte om te reageren. Wil je delen welke valkuilen jij bent tegengekomen op het pad van organisatieontwikkeling?

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter