Zou er al eens onderzoek zijn gedaan, door één van de bekende onderzoeksbureaus in Nederland, naar hoeveel mensen actief werken aan hun personal brand? Zo ja, dan ontvang ik daar graag een reactie op. Dat kan trouwens via deze site. 

Verantwoordelijk
Tegenwoordig gaat werkbehoud boven baanbehoud en daar ben je zelf grotendeels verantwoordelijk. Je bent voor 100% verantwoordelijk voor het vormgeven van je eigen loopbaan. Pas nog stelde iemand mij de vraag of dat betekent dat je, als je ergens werkt, zelf je opleiding moet gaan betalen. Die vraag werd me op enigszins verontwaardigde toon gesteld.

Duurzaam inzetbaar
Nou nee, dan zouden werkgevers de bocht wel heel kort nemen. Werkgevers zijn namelijk deels verantwoordelijk voor het vitaal en duurzaam inzetbaar houden van hun personeel. Opleiding is daarmee onlosmakelijk verbonden. Deze opleidingen zijn vaak vakinhoudelijk (vergroten van je kennis) of gericht op het vergroten van bewustzijn en vaardigheden. Het is de bedoeling dat je door het volgen van zo’n opleiding je functie beter uit kunt voeren.

Loopbaan
Een werkgever kan nog een ander doel hebben met het beschikbaar stellen van opleidingen. Hij kan ervoor kiezen om zijn personeel bewust te maken van het feit dat ze een ‘loopbaan’ hebben. Het is belangrijk dat deze ‘loopbaan’ niet tot nauwelijks hiaten kent. Het is belangrijk dat jij weet wat je ‘waarde’ is, zowel voor de huidige werkgever en eventueel in jou geïnteresseerde werkgevers!

Wat is jouw brand?
Het uitvogelen van je personal brand is een prima middel om tot een grotere bewustwording te komen. Je hebt beter in beeld: wie je bent, welke begerenswaardige talenten en ervaring je in huis hebt en wat je waarde is op de arbeidsmarkt.

Ik pleit dan ook voor meer opleiding op dit gebied, omdat het helpt je mobiliteit te vergroten. Het valt mij namelijk altijd op, in de meer dan vijftien jaar dat ik werk als trainer/coach, dat bijna niemand in staat is spontaan te benoemen wat zijn kwaliteiten en talenten zijn. Laat staan dat er snel kan worden verteld welke successen ze geboekt hebben voor organisatie(s) waar ze werkzaam zijn/waren. Zelfkennis en -bewustzijn laten te wensen over op dit gebied.

Ambitie
Wat mij betreft hoeft niet iedereen over te lopen van ambitie en de hoogste sporten van de carrièreladder te beklimmen. Echter, deze tijd waar (technologische) veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vraagt om een grotere alertheid van jou. Is wat jij aan ervaring, kennis en vaardigheden in huis hebt nog relevant voor werkgevers?

Zin en nut van zelfpromotie
Het heeft dus zin om jezelf op te leiden in personal branding. Wat zijn jouw merkwaarden en drijfveren? Waar ben je goed in en hoe creëer je waarde voor de organisatie waar je werkt? Tot welke successen leidde dat in jouw werkverleden. Successen die een goede voorspeller zijn voor toekomstige resultaten. Op welke wijze draag jij voor jouw ontwikkeling, zodat je relevant blijft in de wereld van werk?

Gerelateerde blogs
Comments
  • Avatar
    Evelyn van Asselt
    Beantwoorden

    Een heel goed punt: in onze van oudsher Calvinistische cultuur is het niet vanzelfsprekend om jezelf te ‘branden’. Ik ga er zelf meer aandacht aan besteden en kan nog wel wat ontwikkeling gebruiken op dit punt.

Laat een reactie achter