Het aantal jaren dat mensen moeten werken is flink opgerekt. De huidige voorwaarden van de studiebeurs staan niet toe te lang over een studie te doen en de AOW-leeftijd is inmiddels verhoogd naar 67 jaar. De VUT bestaat al lang niet meer, laat staan dat je met je vijftigste jaar met pensioen gaat.

Medewerkers zullen minstens vijfenveertig jaar actief op de arbeidsmarkt zijn. Iedere medewerker zal ook de stabilisatie- en seniorfase (40/45 jaar en verder) van het leven werkend moeten doorkomen. Maar het is natuurlijk al eerder aanpezen. In de spitsuurfase waarin menig werkende een dubbele baan heeft omdat hij/zij thuis ook nog het één en ander te verhapstukken hebben.

Een ander feit is dat de fysieke belastbaarheid met het klimmen van de jaren afneemt. In een voortdurend veranderende werkomgeving kan ook de verhouding tussen de mentale belastbaarheid en -belasting voor medewerkers, die jarenlang dezelfde functie hebben vervuld en zich onvoldoende persoonlijk en professioneel hebben ontwikkeld, in disbalans raken.

Een stapje terug

Is een stapje terug voor oudere medewerkers niet één van de manieren om mensen langer gezond te laten  doorwerken?

Moeten we niet af van het idee dat een carrière altijd in een rechte lijn omhoog dient te lopen? Het rapport Doorwerken en gezondheid van de RVZ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg) breekt een lans om het gesprek over langer werken te benaderen vanuit de levensloop. Zij stelt dat werkenden op verschillende momenten in hun leven verschillende soorten behoeften en ondersteuning nodig hebben.

In dat licht is een stap terug in functie en salaris een optie. Als we demotie bekijken vanuit iemand levensloop dan is dat niet alleen maar negatief. Waarom niet in het spitsuur van je leven niet even een pas op de plaats maken?

Waarom niet aan het eind van je loopbaan langzaam afbouwen in plaats van in één keer van alles naar niets te gaan?

Wat kun je wel?!

Als we voortborduren op een stapje terug aan het (bijna) einde van iemands loopbaan, waarom dan niet vrijwillig met (oudere) medewerkers praten over de mogelijkheden voor een andere functie? Daarbij moet niet uitgegaan worden van wat de medewerker níet meer kan, maar juist waar hij goed in is en waarin hij jongere collega’s kan aanvullen. Die kwaliteiten liggen vaak op het vlak van sociale vaardigheden en geschiktheid voor mentorschap. Investeren in doorontwikkeling, loopbaanombuiging en functieroulatie van oudere medewerkers biedt zeker kansen voor goede en kosteneffectieve inzetbaarheid van oudere medewerkers.

Remotie
In sommige organisaties is het woord remotie gemeengoed. Als daar iemand een stap omlaag doet, is dat een stap vooruit. De persoon in kwestie ervaart meer levenskwaliteit, minder zorgen, et cetera en krijgt binnen de organisatie een podium om dat aan de collega´s mede te delen. Promotie of remotie, stijgen of dalen, het is maar hoe je dat bekijkt.

Deze blog bevat passages uit het hoofdstuk Demotiegesprek uit Het GROTE gesprekkenboek. Dit volledig herschreven boek verschijnt in het najaar van 2015. De auteurs van dit hoofdstuk zijn Benny Schulte van Thexton Armstrong Schulte  en Jacco van den Berg

Wat is demotie
Volgens De Dikke van Dale is demotie verlaging, terug zetting in rang, verplaatsing uit een hogere functie naar een lagere.

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter