Hoe helpen rollen bij leren & talentontwikkeling?

Steeds meer bedrijven werken met rollen. Meestal omdat bestaande functiehuizen wendbaarheid, mobiliteit en ontwikkeling behoorlijk in de weg kunnen zitten. Bedrijven die kiezen voor rollen als aanvulling of vervanging van hun functiehuis ontdekken dat leren en ontwikkelen meer focus krijgt.

Blended learning

De kern van blended learning is het mengen van verschillende leermanieren. Kolb had daar al mooie ideeën over en door de mogelijkheden van e-learning kunnen we nog meer mengen. Als we daarnaast ook nog rekening houden met de leerstijlen van Manon Ruijters en het 70-20-10 principe zijn er ineens mogelijkheden te over om leren op verschillende manieren vorm te geven.

Rollen geven talentontwikkeling houvast

Als we een organisatie inrichten met rollen, kunnen we deze rollen ook gebruiken om leren en ontwikkelen vorm te geven. In de praktijk blijkt dat als we medewerkers inzetten op de rollen die bij hen passen, de rollen vrijwel synoniem zijn aan hun talenten.

Verder blijkt ook dat als we de twee of drie competenties benoemen die handig zijn bij het inzetten van je rol c.q. talent, dat vrijwel iedereen deze competenties al in huis heeft!

Goed nieuws!

En dat is natuurlijk goed nieuws. Hoe mooi is het als je vertrekpunt de competenties zijn die je al aan boord hebt!? Soms kun je beter worden in een rol als je een bijbehorende competentie verder ontwikkelt, maar over het algemeen blijkt dat het leren en hanteren van een bewezen of geaccepteerde werkwijze je sneller verder brengt

Van know-what naar know-how

Veel van wat we in eerste instantie leren, is feitenkennis. Vrijwel iedere basisopleiding heeft dat als vervelend kenmerk; welke tiener baalt niet van initieel onderwijs? Veel leren zonder dat de bedoeling van dat alles helder is. Blendid betekent hier dat er druk wordt gemengd met klassikaal en digitaal aanbieden van (feiten)kennis.

Een volgende stap waarin het een en ander op z’n plaats valt, is het inzicht hoe en waar je deze kennis kan inzetten. Soms heel specialistisch bijvoorbeeld in de accountancy of ICT, soms door kennis uit verschillende vakgebieden te combineren. In het buitenland werken in jouw vakgebied is dan een mooi voorbeeld. Blendid krijgt nu bijvoorbeeld on-the-job vorm of in projecten. Al dan niet bijvoorbeeld ondersteund met communities.

Splendid met show-how!

Organisaties die werken met rollen werken wellicht het meest tastbaar aan leren en ontwikkelen. In een goed rollenontwerp is duidelijk wat (know-what) je moet weten in een bepaalde rol en ook hoe (know-how) je de rol methodisch oppakt voor een goed resultaat.

Het sluitstuk is uiteindelijk dat je laat zien wat je kunt en bereikt (show-how). Soms aan je team, soms aan je buddy en soms in een HR-gesprek. Het resultaat van wat je leert en ontwikkelt is tenslotte nooit digitaal maar altijd beschikbaar, zichtbaar en inzetbaar in de échte wereld…

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter