Al weer enige tijd geleden publiceerde McKinsey de acht belangrijkste reden waarom talentmanagement maar magertjes van de grond komt. Zij deden dit onder de titel “The people problem in Talentmanagement”. De strekking van het artikel is (helaas) dat de mens het inzetten en ontwikkelen van talent behoorlijk in de weg zit.

Op het gevaar van een volle mailbox : voor wie het artikel graag wil lezen stuur ik het graag nog even door.

Van redenen voor vastlopen naar 3 tips

Op basis van het onderzoek van McKinsey kunnen we de acht belangrijkste hobbels omzetten naar acht tips. Eigenlijk wil ik het beperken tot drie tips. Waarom de lijst langer maken als de eerste drie op de lijst het meeste verschil maken? Het is tevens een top 3: bovenaan staat het meest genoemde aspect:

  1. Besteed als directeur serieus aandacht aan de talenten van mensen.
  2. Neem als lijnmanager de ontwikkeling van medewerkers serieus.
  3. Denk na hoe je je organisatie anders dan als een harkje kunt organiseren zodat talent gaat ‘stromen’.

Waar begin je?

Het is heel verleidelijk om bij tip 1 en 2 te beginnen. Ook omdat de meeste respondenten uit het onderzoek aangeven dat het ontbreken van aandacht de grootste bottleneck is. Ondertussen weet ik uit ervaring dat die bottleneck tegelijk een hele taaie is.

Hoe neem je zittende managers mee in jouw overtuiging als ze al jaren op een andere manier hun winkel laten draaien?

En daar ook best succesvol mee waren? In de eigen praktijk ervaar ik dat beginnen bij tip 3 heel handig is. Maar hoe doe je dat: ontharken?

Er omheen organiseren

De meest succesvolle aanpak is anders organiseren rondom nieuwe producten, diensten en (organisatie) vraagstukken. Probeer deze buiten de bestaande lijnorganisatie onder te brengen en deze vorm te geven op basis van de talenten van mensen. Vermijd de ‘bemensing’ van projecten en nieuwe activiteiten langs discipline, afdeling en/óf vakgebied, maar kijk wie welke kwaliteiten meebrengt. Kansen te over; er verandert op dit moment zoveel om ons heen dat er veel past buiten de (be)staande organisatie.

Maak er desnoods een open inschrijving van: wie gaat wat bijdragen aan het oplossen van ons uitdagende vraagstuk?

Van acht belemmeringen naar één tip…

Veel gedrag dat organisaties in de weg zit, komt voort uit de manier waarop we zijn georganiseerd. Door regels die benauwen, door de focus op output, verleidelijke maar misleidende prestatie-indicatoren, door de drang om gedrag van medewerkers te normeren. En niet in de laatste plaats door de onwennigheid om met diversiteit om te gaan.

Eigenlijk is het onderzoek van McKinsey terug te brengen tot één tip: organiseer anders!

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter