Een talent, sterk punt, is volgens Buckingham en Clifton een zich herhalend patroon van denken, voelen of doen (gedrag) dat op een productieve manier kan worden ingezet. In Jip-en-Janneke-voorbeelden, iemand met ‘analytisch vermogen’ als sterk punt doorziet snel(ler) de hoofd- en de bijzaken van een probleem. En een leidinggevende met overtuigingskracht slaagt erin medewerkers te winnen voor zijn ideeën.

Nu is het de vraag: kan iemand iets goed omdat hij het graag wil of wil iemand iets omdat hij het goed kan? Het antwoord is eigenlijk allebei. Aan werkzaamheden of rollen waar een medewerker echt kwaliteiten voor heeft, beleeft hij vaak ook plezier. Hij doet het graag, krijgt van collega’s en klanten complimenten voor zijn puike prestaties en als het even tegenzit, zet hij een tandje bij. Daarentegen is het zo dat als ‘de wil’ er niet meer is om een talent in te zetten, de prestaties (welke dan ook) niet goed zullen zijn. Neem bijvoorbeeld de medewerker die het na zeven jaar wel welletjes vindt en op de automatische pilot zijn werk verricht. De werkzaamheden kan hij als geen ander heel goed verrichten, maar hij wil het niet meer.

Hoe nu deze sterke punten te identificeren en in te zetten?
Focus op sterke punten is één van de uitgangspunten van Het Nieuwe Beoordelen. Bij dit uitgangspunt ligt de focus op het optimaliseren van talenten en niet zo zeer op het verbeteren van de zwakke kanten van medewerkers. De insteek is om bij medewerkers talenten te ontdekken, te waarderen en deze met bijvoorbeeld training, coaching en/of begeleiding verder te ontwikkelen tot echte sterktes. Bij deze benadering voelen medewerkers zich meer gezien en omdat hun taken op hun talenten worden afgestemd, worden deze optimaal benut.

In Nederland heeft Marianne van Woerkom, Associate Professor bij het Department of Human Resource Studies aan de Tilburg University, veel onderzoek gedaan naar de sterke punten van medewerkers en haar definitie luidt:

Sterke punten zijn natuurlijke patronen in denken en doen en bij toepassing ervan geven ze energie en leiden ze tot goede prestaties.

Wat is het voordeel voor organisaties?
Onderzoek van Van Woerkom leert dat een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen, koesteren en ontwikkelen van sterke punten leidt tot:

  • hogere prestaties
  • meer ontwikkeling
  • minder ziekteverzuim
  • meer betrokkenheid (employee engagement)
  • betere samenwerking en prestaties
  • minder verloop
  • hogere klanttevredenheid
  • meer innovatief gedrag

Focus op sterke punten brengt een win voor zo wel medewerkers als organisaties met zich mee. Nu dienen beiden ‘een wil’ te creëren om met Het Nieuwe Beoordelen aan de slag te gaan. Maar is het niet zo dat waar een wil is een weg ontstaat?

Gerelateerde blogs

Laat een reactie achter